Aan de slag

En nu aan het werk

Iedereen binnen de organisatie heeft een belangrijke rol in het continu verbeteren van de producten en diensten. De communicatie over de successen en verbeterpunten is open en bereikt alle medewerkers. Hoe transparanter en hoe meer ontdaan van persoonlijke invulling hoe beter. Dit heet “Waardenloos communiceren”.

Voor alle rollen geldt dat een cultuur zonder vooringenomen standpunten wegen opent die direct tot resultaat leiden.

De kunst van organiseren is om eerst alle processen in te richten en dan pas te bepalen wie ze het beste kan uitvoeren. Op die manier ontstaan de juiste afdelingen en het meest geschikte organisatiemodel.

“Dat is anders dan u gewend bent”

Gemba Walk

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Dat is helemaal niet erg, als maar snel wordt opgemerkt dat iets anders is dan bedoeld. Dan kan actie ondernomen worden om het te corrigeren en ervoor te zorgen dat het niet opnieuw fout gaat. Hoe mooi zou het zijn als uw medewerkers de afwijking hebben gevonden, geanalyseerd en een goed voorstel hebben om dit blijvend te voorkomen (en dit voordat u überhaupt weet dat het probleem bestaat). Als eindverantwoordelijke bent u geïnteresseerd en komt op de werkvloer kijken naar het probleem en de oplossing. Dit heet de Gemba Walk. Als uw organisatie toe is aan de Gemba Walk hebben uw medewerkers vrijheid gekregen en deze van harte aangenomen.

Het veranderproces

Als organisatie zijn er continu in beweging, bij voorkeur om te anticiperen op wat gaat komen. Realiteit is dat we ook regelmatig reageren op wat om ons heen gebeurt. Niet iedereen beweegt even gemakkelijk mee met nieuwe ontwikkelingen. Het was toch goed zo, we doen het al 20 jaar zo, dat hebben we al geprobeerd, ……

Emoties horen bij veranderprocessen, dat is niet erg zolang ze het proces niet teveel in de weg staan. Als een verandering goed wordt aangepakt dan zijn er veel minder blokkerende emoties. Mochten deze toch optreden dan geven ze een goede indicatie van de componenten die nog niet voldoende zijn uitgewerkt of gecommuniceerd.

De afbeelding hierboven toont 5 “verandercomponenten” (naar het model van Knoster) die allemaal aanwezig moeten zijn om een verandering te alten gebeuren. Als er één mist of onderbelicht is dan is de kans groot dat u de bijbehorende emotie voelt op de werkvloer.

Een heel herkenbare situatie is dat medewerkers klagen over teveel Ad Hoc activiteiten. In dat geval missen er twee bouwstenen van verandering.