Best practice

Leer met elkaar

Een oud Japans gezegde luidt: “beter goed gekopieerd dan zelf bedacht”. Een manier van werken die zeer succesvol bleek door af te kijken, na te denken en de nodige verbeteringen door te voeren. Er wordt veel naar concurrenten gekeken en gekopieerd.

Best Practice wordt nog te weinig toegepast. Het werkt goed binnen een organisatie en binnen een samenwerkingsverband. Als er geen concurrentiedruk is kan je veel van elkaar leren. Samen kijk je naar de opties die er zijn en de beste optie past iedereen toe (zolang er niet een heel goede reden in om het anders te doen).

De benchmark

Bovengemiddeld scoren in de benchmark hoorde ik pas als doel van een organisatie. We hebben daarna gediscussieerd over hoeveel ambitie je uitspreekt met die zin. “Net boven gemiddeld is goed genoeg”, “in het land der blinden ….”. De meeste medewerkers worden warm van een doelstelling die streeft naar perfectie, de winnaar: daar wil je bij horen. Cijfers en prestaties vergelijken is belangrijk, op welk schaakbord speel je nu en waar zou je willen spelen?

Het olifantenpaadje

Niet omdat het moet maar omdat het kan

Om succesvol te zijn heeft ieder bedrijf Producten, Processen en Mensen om dit waar te maken. Om een betrouwbaar eindresultaat neer te zetten is het van belang dat volgens afgesproken processen en procedures gewerkt wordt. De processen zijn als het goed is niet opgelegd maar proefondervindelijk bedacht, getest en vastgesteld door de medewerkers zelf. In iedere organisatie zullen medewerkers toch regelmatig een kortere/slimmere manier vinden om buiten de geasfalteerde paden te bewegen. Het advies is om deze “shortcuts” serieus te nemen en op te nemen in het officiële wegennet. Het plaatsen van hekken en andere signalen zal het gevoel van onbehagen doen toenemen.

Als dat gebeurt ontstaat een situatie waarbij de vrije bewegingsruimte te veel wordt ingeperkt. Een gevolg op de langere termijn van teveel beknotting is dat juiste de goede medewerkers zullen vertrekken.

Twee van mijn collega’s schreven daar een leuk boekje over ISBN: 9789082582208