De visiechecker

Eerst voelen dan begrijpen

Simon Sinek heeft de Golden Circle geïntroduceerd. De kern van zijn verhaal is dat je de visie (wij noemen deze verder ambitie) van een organisatie veel beter begrijpt als je deze “voelt”.

Als je verhaal begint bij Waarom je organisatie bestaat ontstaat een verbinding met het buikgevoel als de boodschap aanspreekt. Als deze verbinding eenmaal is gelegd dan is de acceptatie van het Hoe en het Wat (tastbaar product of dienst) vanzelfsprekend.

De juiste omschrijving van uw ambitie zorgt ervoor dat mensen “erbij willen horen”, dat geldt voor klanten én medewerkers. Het geeft focus, saamhorigheid en een gemeenschappelijk doel.

Uw ambitie is de droom die de medewerkers van uw organisatie willen waarmaken !!

 

Waaruit bestaat een goede visie/ambitie?

Deze heeft in ieder geval de volgende componenten:
doelgroep:   Wie zien wij als klant
geografie:    Welk deel van de wereld zien wij als ons werkterrein
tijdlijn:          Wanneer hebben we de ambitie helemaal waargemaakt
oplossing:    Welk probleem lossen we op

Is de omschrijving RIA:
Realistisch (uitdagend en haalbaar)
Inspirerend (WHY)
Ambitieus (anders dan vandaag)

Is uw ambitie al Onderscheidend en Onmiskenbaar? Stelt u zich eens voor dat u op de zeepkist staat en uw ambitie uitdraagt. Voelen alle (potentiële)klanten die luisteren dat het uw organisatie betreft? Weten ze dat omdat precies duidelijk wordt waarom ze bij u moeten komen en herkennen ze het beeld dat u schetst ook in uw organisatie?

De Goedmanagement.nl “visiechecker” is een eenvoudig hulpmiddel om de ambitie scherper te krijgen.

 

Gedeelde ambitie maakt sterk

 

Gebruik de Visiechecker:

 

Optie 1: Uw visie is al duidelijk omschreven

Noteer uw visie en bespreek met een paar medewerkers of iedereen de visie kent en snapt.

Vervolgens kunt u de visie zelf toetsen met de vragen hieronder.

 

Optie 2: Uw visie is nog niet helemaal helder omschreven

Als het moeilijk is om uw visie direct te reproduceren dan kunt u direct starten met de vragen hieronder.

Dit traject kost tijd omdat u veelvuldig zult discussiëren en formuleringen opnieuw zult kiezen. Vanaf nu spreken we niet meer over visie maar over AMBITIE 

 

Uw ambitie gaan we hieronder ontleden

Welk probleem lost uw organisatie op voor de klant:

 

………………………………………………………………

Welke doelgroepen vallen binnen de scope:

Verschillende behoefte = andere doelgroep (een partij die een order gunt of aanbesteedt is dus een andere doelgroep)

1

2

3

4

5
Waar zijn de doelgroepen:

Wereld, Europa, Nederland, provincie, plaats,

 

………………………………………………………………………………….

Waarom is de visie:
Realistisch (uitdagend en haalbaar)

………………………………………………………………

Inspirerend (WHY, Golden Circle)

………………………………………………………………

Ambitieus (anders dan vandaag)

………………………………………………………………

 

Op welke punten is de ambitie Onderscheidend ten opzichte van de markt

 

……………………………………………………………………………..

Wanneer is welk deel van de ambitie gerealiseerd?                          

 

……………………………………………

Welke zaken doet u NIET (meer):

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

Als één van de  huidige activiteiten niet (meer) past binnen de visie dan zal de beëindigd moeten worden (of in een andere organisatie ondergebracht worden).

Door de antwoorden die u gegeven heeft te bundelen in twee of drie volzinnen ontstaat een heldere ambitie-omschrijving. Hoe helderder hoe beter, het is de belofte aan de klant en nog veel belangrijker: het houvast voor de medewerkers om te bepalen wat echt belangrijk is.

De visiechecker stelt Goedmanagement.nl gratis ter beschikking. Externe begeleiding bij het traject geeft snellere en betere resultaten.

Een goede visie is pas het begin, wel hét begin.