Effectief communiceren

  • Home
  • Effectief communiceren

De boodschap komt aan

Bij effectief communiceren horen twee partijen, de verteller en de toehoorder. Als er verbinding is dan loopt de communicatie vaak veel soepeler dan wanneer er afstandelijkheid heerst.

Die verbinding is meer beïnvloedbaar dan vaak gedacht. Door bewust je boodschap te communiceren in de voorkeursstijl van de toehoorder is de kans op begrip vele malen groter. Verschillende mens-kleuren in een (management)team is soms lastig in de communicatie “omdat we elkaar moeilijk begrijpen”. Als we de moeite nemen om elkaar wel te begrijpen is het eindresultaat doorgaans beter omdat besluiten van alle kanten zijn belicht.

Cognitieve dissonantie

Psychologie is onlosmakelijk verbonden met ons presteren en denken. Als mens kunnen wij slecht omgaan met een onbalans tussen ons denken en handelen. Als er een innerlijk conflict is (oei die schoenen waren wel heel duur) dan heeft het handelen al plaatsgevonden en passen we de gedachten aan in lijn met dit handelen (de schoenen zijn ook wel uniek in hun soort). Deze cognitieve dissonantie is ook actief tijdens werkuren, bij uzelf en uw werknemers. Ongeacht het genomen besluit vinden we achteraf dat het een goed besluit was.

Communicatie voorkeuren

Cultuur en communicatie

De vorm van communiceren in uw organisatie is sterk afhankelijk van de heersende cultuur. Het goede nieuws van cultuur is dat dit top-down door een organisatie vloeit. Door consequent te laten zien in woord en gedrag hoe u wilt dat uw organisatie functioneert zal deze manier overgenomen worden binnen de hele organisatie. Communicatie rond verandertrajecten zijn zo’n kritisch onderdeel waar het belangrijk is om de grote meerderheid in één keer mee te krijgen. Dat gaat eenvoudiger als mensen mee willen en mensen willen mee als ze invloed hebben op de invulling van de uitkomst. Medewerkers willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Het helpt als ze in hun eigen “kleur” worden aangesproken. Zo ook moeten medewerkers zich realiseren dat als de directeur “rood” is en zij iets willen van hem of haar, dat zij hun boodschap ook kort en zakelijk moeten brengen om een snelle “ja” te halen.

Ook dit is effectief communiceren:

“Als je iets meet kan je het managen”

 

“Wat gaat er af als er iets bij komt”