Continu Verbeteren

  • Home
  • Continu Verbeteren

Continu Verbeteren

Er is goed nieuws:

Er zijn maar drie dingen nodig om “Continu Verbeteren” te laten ontstaan.

Voelen, Snappen en Vrijheid

= Continu Verbeteren

Continu Verbeteren: de toestand waarin alle medewerkers proactief signaleren dat er dingen beter en slimmer kunnen worden ingericht. “Beter” met het oog van de klant, “Slimmer” met het oog op inzet van mens en middelen. Medewerkers initiëren en implementeren de verbeteringen in gezamenlijkheid met oog voor het grote geheel én de details.

Voelen: de eerste voorwaarde voor continu verbeteren is dat de medewerkers voelen waar de organisatie voor staat. Welk probleem los je op voor de klant. Waarom doen we wat we doen. Waarom is dit inspirerend én ambitieus. Dit verhoudt zich tot de WHY uit de Golden Circle van Sinek.

Medewerkers die dit voelen werken niet alleen voor het inkomen en stappen niet over naar een andere organisatie als ze daar een euro meer verdienen. Waarom blijven werknemers bij u, ook als het even tegenzit?
Een medewerker die ‘voelt’ praat vol trots over zijn werk tegen anderen.

Snappen: een organisatie kan niet alles tegelijkertijd doen. Focus op de drie belangrijkste punten (Big 3). Welke keuzes heeft de organisatie gemaakt, wat doen we WEL en belangrijker, wat doen we NIET. Welke randvoorwaarden horen daarbij. Er ontstaat een speelveld met spelregels en faciliteiten (WHAT van Sinek).

De spelregels, de afmeting van het speelveld en de speelduur zijn maatwerk voor de spelers. Als de speelruimte passend is kan een wedstrijd gewonnen worden. Wie zijn onze (potentiële) klanten en wat gaan we ze bieden.

Vrijheid: als de organisatie voelt en snapt dan volgt de actie vanzelf. Daarvoor hebben de medewerkers vrijheid nodig om te bepalen HOE ze het resultaat vormgeven. Mensen willen wel veranderen en niet veranderd worden. Dit vraagt dus iets van de manier waarop faciliterend management vormgegeven wordt. Passende kaders die een speelveld creëren waarop de medewerkers maximaal tot hun recht komen.

Vrijheid is niet vrijblijvend, er moet natuurlijk wel gewerkt worden. Voortdurend met elkaar en met de klant in gesprek blijven is onderdeel van succes.
Visualiseren van hoe succes er uit ziet is een mooi hulpmiddel om hetzelfde resultaat na te streven.
Het begint met herkenning en bewustwording van dingen die beter kunnen, gevolgd door een goede analyse en kennis en kunde van verbetertrajecten.
Continu Verbeteren ontstaat als Voelen, Snappen en Vrijheid aanwezig zijn.
Voelen en Snappen is zoveel mogelijk een constante. Als de spelregels te vaak wijzigingen dan ontstaat onrust, zeker als dat tijdens de wedstrijd gebeurt. Het is namelijk dé reden dat medewerkers en klanten kiezen voor uw organisatie.

Vrijheid is een werkwoord, daar zit de dynamiek van alledag in zoals bij een dans. Twee stapjes naar voren, één op zij en soms naar achter. Wel met een vastberaden doel voor ogen. De uitdaging voor managers is ‘loslaten’.

De praktijk is weerbarstig, met VOELEN SNAPPEN VRIJHEID bent u optimaal voorbereid.

Verandermanagement komt hiermee in een ander daglicht te staan: het is het inregelen van Voelen – Snappen – Vrijheid. Continu Verbeteren volgt dan als de juiste kennis en vaardigheden worden aangeboden. Veranderen wordt dus veel meer heldere keuzes maken en communiceren dan sturen en motiveren. Medewerkers train je in het signaleren van kansen, uitdagingen en afwijking van het plan. Kennis en ervaring is nodig om zelfstandig een goede analyse te maken van de oorzaak achter symptomen. Hoe kies je de beste oplossing en hoe overzie je de gevolgen voor andere processen binnen de organisatie als je iets verandert.

Herkenbaar? Voelt u de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan en dit in één keer goed te doen.

Wij helpen u graag.