Organisatie besturen

  • Home
  • Organisatie besturen
hero

Van goed naar beter

Een organisatie wordt gemanaged op

  • Product – Dienst
  • Proces
  • Medewerkers

Dat komt niet uit de lucht vallen, daar zit een traject voor.

Bij goed bestuur hoort een goede voorbereiding.

Kunnen uw mensen succesvol op pad.

Hoe duidelijker geformuleerd hoe beter:

  • Ambitie
  • SWOT
  • Businessmodel
  • Risico analyse
  • Scenarioanalyse

De kunst van besturen is om vervolgens het managen en uitvoeren toe te vertrouwen aan de mensen die daarvoor zijn.

Stappenplan om van idee naar actie te komen

Medewerkers werken in onderstaand model van links naar rechts. Zo zien zij op welke manier hun inspanningen bijdragen aan het geheel. Ondernemers werken van rechts naar links: zij stellen het doel vast en geven de organisatie richting door een aantal belangrijke keuzes te maken omtrent risico's, waarschijnlijkheden en kansen in de markt.

Van doel naar actie

Besturen is iets anders dan managen

Als bestuurder van uw organisatie bent u verantwoordelijk voor de gekozen bestemming van de reis die u maak. Uw vakmensen bepalen de koers.

Voor zij goed aan de slag kunnen zouden de volgende stappen moeten zijn afgerond (om ze vervolgens regelmatig te toetsen op actualiteit):

Vanuit de Ambitie van de organisatie kunnen verschillende scenario’s worden opgesteld. Op basis van uw beoordeling van waarschijnlijkheden en onwaarschijnlijkheden wordt een richting zichtbaar. Deze keuzes vallen samen met het maken van een risico-analyse en een SWOT-analyse. Deze gegevens zijn een deel van de input voor een gedetailleerd businessplan (het WAT). Op basis van de vele keuzes die nu reeds gemaakt zijn kan gewerkt worden aan de strategische doelstellingen om die vervolgens te verfijnen naar de concrete doelstellingen en de bijbehorende KPI’s.

Ondernemen is een werkwoord. Ook als het voor de wind gaat is het belangrijk regelmatig stil te staan bij de cruciale keuzes voor uw organisatie. Eenmaal gestart is er meestal geen weg terug, bijsturen kan gelukkig altijd.

Goedmanagement.nl kan u ondersteunen in dit terugkerende proces door op het juiste moment de noodzakelijke vragen te stellen en u te voorzien van de meest geschikte werkvormen.

“Een goede voorbereiding is meer dan de helft van het werk”