Samenwerking zoeken

 • Home
 • Samenwerking zoeken

Samenwerking

Samenwerking komt tot stand als er aan een aantal voorwaarden is voldaan:

 • Vertrouwen
 • Voordeel voor alle partijen
 • Open communicatie
 • Goede afspraken

Redenen om samenwerking te zoeken kunnen zijn:

 • krachtiger door meer volume en synergie
 • spreiden risico’s
 • zwakke punten uitbesteden
 • expertise delen
 • middelen delen
 • verantwoordelijkheden delen
 • toegang tot groter netwerk

Samenwerking is flexibel in de tijd. Er kunnen veranderingen optreden in basisvoorwaarden voor samenwerking door bijvoorbeeld nieuwe mensen die betrokken raken. Twee partijen die samenwerken moeten wel beiden aan de voorwaarden voor samenwerking voldoen en kunnen verschillend voordeel uit de samenwerking halen. Voorbeelden zijn Philips en DE bij de Senseo of gemeenten die samenwerken bij het inrichten van de Jeugdgezondheidszorg of afvalverwerking. Voor bijna alle grote infrastructurele projecten worden samenwerkingsverbanden opgericht om aan alle eisen van de aanbesteding te kunnen voldoen.

Een goede samenwerking is mede gebaseerd op goede afspraken, hierin staat ook beschreven hoe de samenwerking ooit wordt afgebouwd. Het betreft eigenlijk een overeenkomst waarin de scheidingsvoorwaarden ook al geregeld zijn.

Op jacht

In de dierenwereld zijn veel voorbeelden van samenwerking voorhanden. Leeuwen die in een groep op jacht gaan en zo grotere prooien aankunnen. Mieren die kloven overbruggen door samen te ballen of de vogel die de insecten van de rug van een rund eten. Zolang beide partijen winnen bij de samenwerking zal deze blijven bestaan.

Coöperaties

Veel voorkomende vormen van samenwerking zijn de Coöperaties in Nederland. Samen staan we sterk en kunnen we dingen bereiken die we niet alleen kunnen. Vanuit de agrarische sector zijn veel voorbeelden te vinden bij de verwerking van zuivel maar ook de toegang tot de klant (Coöp), financiering (Rabobank). In veel gevallen is de samenwerking tot stand gekomen om een machtige (commerciële) partij te kunnen uitsluiten omdat deze partij een onevenredig deel van de winst incasseerde of de belangen in de handelsketen niet respecteerde. De fluctuatie in de tijd van vraag en aanbod van goederen, werkgelegenheid en kapitaal zijn van invloed op de samenwerkingsvormen.

“Gun de ander zijn winst”

Om samenwerking op lange termijn succesvol te laten zijn moet op voorhand afgesproken worden hoe de “winst” uit de samenwerking verdeeld wordt. Gun de ander ook zijn winst. Bij twijfel kan je altijd teruggrijpen op de gedachte hoe je er zelf bij zou staan zonder de samenwerking.

 

 

“Interne samenwerking heeft dezelfde basisprincipes, als het goed is met hetzelfde doel voor ogen”