Stappenplan slimmer organiseren

  • Home
  • Stappenplan slimmer organiseren

Regulier onderhoud

Frequent onderhoud van uw organisatie is geen kostenpost, het is een investering. Een slimme investering levert op termijn rendement. De dagelijkse drukte vraagt veel van onze aandacht, echt reflecteren vraagt tijd. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat we niets over het hoofd zien. Wat zijn de belangrijkste drie punten om op te focussen en hoe houden we de focus daar.

De dynamische omgeving waar ons in bevinden (politiek, Corona, internationalisering, transitie, concurrentie, …..) maakt dat onze omgeving sterk verandert. Herijken van onze positie zal dus minimaal jaarlijks moeten gebeuren om niet tot de conclusie te hoeven komen dat we zijn ingehaald of dat we de boot hebben gemist.

Van Ambitie naar KPI

Vanuit de Ambitie van uw organisatie (wij kiezen voor het woord ambitie in plaats van visie) is helder welke belofte gedaan wordt aan de klant. De SWOT-analyse is niet één vel papier, dat is een gedetailleerd onderzoek naar alle interne en externe kansen en valkuilen die uw organisatie kunnen maken of breken. De SWOT is dé input voor het businessmodel. Bijvoorbeeld het Canvas van Alexander Osterwalder is een goed werkbaar frame om klantgroepen, proposities, inkomstenstromen en kosten heel helder toe te wijzen. Het model helpt helder te krijgen waar de focus hoort te liggen, waar de risico’s zitten, waar samenwerking wenselijk of noodzakelijk is én welke dingen niet slim zijn om voort te zetten.

Als binnen het businessmodel de keuzes gemaakt zijn, dan kunnen de strategische doelstellingen worden uitgewerkt tot concrete plannen. Door slimme key-performance-indicatoren op te stellen met (bij voorkeur SMART) KPI’s ontstaat een dashboard dat in één oogopslag helder maakt waar knelpunten zitten.

Als je van medewerkers verwacht dat zij afwijkingen ten opzichte van de afspraak herkennen voor dat het product of dienst de klant bereikt, dan moeten ze de afspraken wel tot in detail kennen. Cultuur en Leiderschap is daarom een onmisbare schakel om de Ambitie en Businessmodel van de organisatie naar de werkvloer te brengen en op die manier Continu Verbeteren mogelijk te maken. ‘Loslaten’ en ‘vrijheid geven’ zijn de meest onderschatte en tevens moeilijkste onderdelen van dit proces dat steeds herhaald moet worden.

Ondernemen

Het olifantenpaadje

Een van de mooiste voorbeelden om serieus te nemen is het ontstaan van olifantenpaadjes in uw organisatie. Als medewerkers de voorgeschreven route niet slim vinden dan zullen ze een makkelijkere weg vinden. Dit nieuwe pad wordt zichtbaar doordat het veel belopen wordt. Veroordeel deze nieuwe route niet, omarm de kans om verder te optimaliseren..